MARKARBETEN

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

FASTIGHETSSKÖTSEL

AVLOPPSANLÄGGNING

SNÖRÖJNING

Halkbekämpning

HALKBEKÄMPNING

 

Vid risk för halka ser vi alltid till att sanda så snart som möjligt för att minimera olycksrisk.

TRYGG SERVICE

  • Bred kompetens
  • Lång erfarenhet
  • Pålitlighet

DIALOG

Ta kontakt med oss så kommer vi och tittar på arbetet som du vill ha utfört, så kan vi komma till en gemensam lösning.

 

KONTAKTA OSS

gmg501ab@gmail.com

Åke 070 - 597 61 10

GRÄV & MARKTJÄNST

GÄLLSTAD AB

070-597 61 10

073-809 19 83